بلاگ سامانه

بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی طبق قانونماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن در ماده 20، مدیر یا مدیران را موظف نموده است که " تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نماید" و سپس چگونگی تعیین سهم هر شریک (مالک) از حق بیمه را با توجه به ماده 4 همین قانون مقرر نماید. به این ترتیب باید گفت که بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران برای حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه انجام می دهند.14☻

0▲ 0▼

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به سامانه قرعه کشی پویلت می باشد


طراحی و توسعه توسط شرکت سامگیت