بلاگ سامانه

تغییرات بیرونی و درونی ساختمان طبق قانونمطابق ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها هریک از مالکین می توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می دانند انجام دهند اما هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین، تغییراتی در محل یا شکل سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی منظر باشد انجام دهند.16☻

0▲ 0▼

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به سامانه قرعه کشی پویلت می باشد


طراحی و توسعه توسط شرکت سامگیت