بلاگ سامانه

دستورالعمل رضایت برای بازسازیدر صورتی که ساکنان آپارتمان های قدیمی به فکر نوسازی آن باشند، یکی از ایده های اقتصادی و به صرفه برای ساکنان مجموعه واحدهای کهنسال بازسازی همه آپارتمان های یک مجموعه مسکونی است. خان اول و بزرگ ترین مشکل در سرراه اجرای این ایده همراه کردن همه مالکان و قانع کردن آنها برای اینکه عمر مفید یک ساختمان به پایان رسیده و نیاز حتمی به بازسازی دارد. قانون آپارتمان نشینی در این باره می گوید : چنانچه اکثر مالکان قصد بازسازی ساختمان را داشته باشند ، می توانند به 2 علت نسبت به بازسازی تمام ساختمان اقدام کنند: اول اینکه عمر مفید ساختمان به پایان رسیده باشد، دوم اینکه ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و ترس خطر یا ضرر مالی و جانی برود. در هر دو صورت حتی اگر اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی با تجدید بنای ساختمان موافق نباشند، اکثریت می توانند براساس حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای ایشان نسبت به بازسازی و تجدید بنای ساختمان اقدام نمایند.17☻

0▲ 0▼

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به سامانه قرعه کشی پویلت می باشد


طراحی و توسعه توسط شرکت سامگیت