بلاگ سامانه

قسمت های مشترک ساختمان طبق قانونطبق ماده 3 قانون تملک آپارتمان قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاست قسمت های مشترک محسوب می شود و کسی نمی تواند حق انحصاری برای آنها قائل باشد. برهمین اساس وفق ماده 4 همین قانون قسمت های مشترک مذکور عبارت است از: الف- زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه برروی آن قرار گرفته باشد. ب- تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورهای تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه های فاضل آب، لوله ها (فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله های بخاری)، گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و عیره. پ-اسکلت ساختمان ت-درها و پنجره ها- راهروها- پله ها- پاگردها که خارج از قسمت های اختصاصی قرار گرفته اند. ث-تاسیسات مربوط به راه پله ها از قبیل وسایل تامین کننده روشنایی ، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تاسیسات مربوط آنها به استثنای تلفن های اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور و محل آن، اختتام پله و ورود پیام و پله های ایمنی. ج-بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکا یا حفاظ بنا در آن احداث شده است. چ-نمای خارجی ساختمان ح-محوطه ساختمان ، باغ ها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند قسمت اختصاصی ساختمان نیز ثبت نشده است.15☻

0▲ 0▼

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به سامانه قرعه کشی پویلت می باشد


طراحی و توسعه توسط شرکت سامگیت