بلاگ سامانه

هزینه های مربوط به مالک یا مستاجر طبق قانونیکی از اختلافات در میان آپارتمان نشین ها بحث برسر پرداخت هزینه های جاری یا هزینه های غیرمترقبه است. این بحث ها وقتی یک یا چند نفر از همسایه ها مالک و مستاجر باشند نمود بیشتری پیدا می یابد. در این میان برخی از هزینه ها نیز هستند که که صریحا نمی شود گفت باید مالک پرداخت آن را به عهده بگیرد یا مستاجر. از نظر قانونی اما طبق ماده 10 قانون روابط مالک و مستاجر، تعمیرات کلی و اساسی آپارتمان مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی، تهویه و آسانسور باشد به عهده صاحب آپارتمان است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوطه به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود؛ مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد32☻

0▲ 0▼

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به سامانه قرعه کشی پویلت می باشد


طراحی و توسعه توسط شرکت سامگیت